Kadet Červený Kostelec

Logo Kadet Červený Kostelec Asociace TOM Královéhradecký kraj
Město Červený Kostelec

Činnost oddílu Kadet je podporována městem Červený Kostelec

Kontakty
Přihlásit se Kadet na Youtube
Kde jsme byli:
Vodácká výprava za hranice
Datum:20. 05. 17:00 - 22. 05. 17:00
O akci:Výprava za hranice k našim polským sousedům. V pátek odpoledne jsme zabalili vše potřebné a vyrazili do Barda, kde jsem postavili stany u základny místní vodácké společnosti. Ještě jsme stihli večerní koupel a vyrazili na kutě. Ráno nás čekal přejezd busem do Klodska, kde jsme se nalodili a vyrazili na plavbu po klidné, nenáročné řece až do tábořiště. Cestou jsme přenesli 3 jezy a potkali několik raftů s polskými vodáky a hlavně nasbírali spoustu pokladů v podobě lahví, kanystrů, balonů a dokonce i koště. Večer jsme si dali buřtguláš a vydali se na procházku do města. Večer jsme ještě zapěli několik písní u ohníčku a šli spinkat. V neděli nás čekal klidný romantický úsek do Kamience. Projížděli jsme mezi lesy, loukami, kamenitými plážemi, vysokými břehy s hnízdícími ptáky, v závěru jsme dopluli na menší jezírko plné labutí a jiného ptactva. Poté nám zbýval do cíle poslední cca kilometr, kde jsme si užili i několik peřejek. A už jsme byli na konci, po obtížném vytažení lodí jsme pobalili věci, naložili káru s loděmi a vyrazili domů. Ujeli jsem cca 25 kmř