Kadet Červený Kostelec

Logo Kadet Červený Kostelec Asociace TOM Královéhradecký kraj
Město Červený Kostelec

Činnost oddílu Kadet je podporována městem Červený Kostelec

Kontakty
Přihlásit se Kadet na Youtube
Kde jsme byli:
Tábor
Datum:30. 06. 09:00 - 14. 07. 14:00
O akci:Když jsme na letošním táboře vypluli širým mořím vstříc, zažili jsme mnoho dobrodružství. Poklidnou plavbu záhy vystřídala prudká bouře, ve které jsme postupně přišli o plachty stěžně i sebevědomí.
Naše neovladatelné lodě pak narazily na neznámý skalnatý břeh. Jen dobrá znalost plavání nám zachránila život a prudké vlny příboje nás postupně vyplavily na pusté pobřeží. Tam jsme zbudovali svůj tábor, postavili chýše, z vraků za odlivu zachránili něco zásob, nějaké zbraně i nářadí. Pak obratným zacházením s křesadly jsme způsobili, že táborový oheň vzplál. Abychom přežily, sbírali jsme ovoce, lovili ryby a naučili se péct chléb. Při průzkumných výpravách jsme museli překonat pusté lesy, přecházeli jsme záludné bažiny plné komárů a plavali v prudkých peřejích divokých řek. Při bojích s přírodou, domorodci i divou zvěří se naše oblečení postupně měnilo v cáry, na našich tělech se objevovaly šrámy, rány a puchýře. Navzájem jsme si pomáhali a dodávali si odvahu.
Na jedné z naších výprav jsme objevili místo posledního odpočinku piráta Olonéze, který tu po staletí čekal na nás, muže statečné a odhodlané, kteří by pro klid jeho duše vstoupili do tajné jeskyně a vyzvedli jeho poklad. Avšak přístup k pokladu střežili strážci, které jsme přesvědčit museli, že my jsme ti praví a zasvěcení.Po zkouškách strašlivých a za noci tmavé nám pak přístup do jeskyně otevřeli a vše bylo naše. Každý z nás pak svůj díl si odnesl a na památku uchoval.
Po celý ten čas jsme z trosek našich lodí stavěli člun, který by nás odnesl zpět domů. Pak, když nastal ten čas, my spustili člun na vodu, nalovili zvěř, natrhali banány, ještě si zaplavali v průzračné vodě laguny, vztyčili plachty a vypluli domů. Odváželi jsme jako poklad kupu vzpomínek na čas prožitý s kamarády a krásný kus našeho oddílového a táborového života. V pořádku jsme přistáli na autobusáku v Č. Kostelci 14.7 roku dvatisíce osmnáctého. Roztrhaní, špinaví, unavení ale zdraví, šťastní a spokojení.
Tak ahoj námořníci a trosečníci